Web Analytics Made Easy - Statcounter
dji_0071

Potep po Beli krajini

Bela krajina [béla krájina ali béla krajína] je pokrajina v jugovzhodni Sloveniji. Bela krajina je pretežno kraška pokrajina med Gorjanci, Kočevskim rogom in Kolpo. Na jugu jo proti Hrvaški omejuje mejna reka Kolpa, poleg nje pa tečejo še Lahinja, Dobličica in Krupa.

Obiskal sem tri čarobne kraje

Izvir Krupe

dji_0039

Marindolske steljnike

Na področju Bele krajine srečamo več območij poraslih z brezovim gozdom in podrastjo orlove praproti. Belokranjci imenujemo te naravne pojave steljniki. Najlepši steljniki se nahajajo na Vinomerju pri Metliki ter pri naselju Marindol, južno od Adlešičev. Kot bele lepotice se med steljniki dvigajo bele breze, ki še posebej zaznamujejo Belo krajino.

dji_0063 dji_0085

in potem še

Vrhovske vrtače,

predstavljajo tipičen kraški svet, predrt s številnimi vrtačami, ki se nahaja na močno zakraselem kraškem ravniku zahodno in južno od vasi Vrhovci ob makadamski cesti Preloka – Adlešiči. Gre za okoli 100 vrtač razgibanega kraškega površja na skoraj 55 hektarjev velikem kompleksu. Kljub zelo težkim pogojem obdelave so vrtače tudi v današnjem času večinoma še vedno skrbno obdelane. Povprečni premer njihovega dna meri le okoli 20 m, globina pa od 5 do 10 m. Pobočja vrtač so strma, vendar še vedno toliko položna, da je do njih možen dostop s kmetijsko mehanizacijo. Površine med njimi so pokošene, le na nekaj mestih se pojavlja grmovje ali skupine dreves.

dji_0071_r7156w dji_0078 dji_0082

Vrhovske vrtače v tem predelu parka oblikujejo izjemno kulturno krajino plitvega kraškega sveta, zato so zaradi svoje geomorfološke pomembnosti in enkratnosti razglašene za naravni spomenik.

Je, iz zraka je vse drugače.

Prejšnji
2 / 13
Naslednji
Deli na
Sledite mi še na